Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Funkcjonowanie w życiu codziennym

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
W ramach Treningu Funkcjonowania w życiu codziennym prowadzone są następujące zajęcia:

 
  • PSYCHOEDUKACJA Z ZAKRESU CHOROBY

Ma za zadanie poszerzać wiedzę uczestników na temat choroby, jej objawów, skutków, rokowań.


 
  • TRENING PROKOGNITYWNY

Służy usprawnianiu globalnych zdolności intelektualnych uczestników, a także  pomniejszaniu deficytów poznawczych.


 
  • ZDROWY STYL ŻYCIA I EDUKACJA PROZDROWOTNA

Zajęcia te, mają za zadanie zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia. Podczas nich uczestnicy zyskują wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych
oraz tego jak ważne są one dla dobrego samopoczucia.  
  • TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I GOSPODAROWANIA BUDŻETEM

To przede wszystkim nauka nowych, przydatnych umiejętnośći związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, załatwianiem spraw formalnych i urzędowych oraz racjonalnym gospodarowaniem budżetem domowym.