Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje podstawowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
     Nasza placówka istnieje od 1997 roku. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu o zasięgu ponadlokalnym. Przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym wymagających pomocy oraz wsparcia w zwiększeniu  zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Świadczone usługi organizowane są w formie grupowych i indywidualnych zajęć i treningów dostosowanych do szczególnych potrzeb uczestników.


Głównymi celami realizowanego przez Dom programu są:
 
  • pogłębianie wiedzy na temat choroby
  • udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych
  • poprawa praktycznych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych
  • rozwijanie zainteresowań
  • integracja ze społecznością lokalną