Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Wydarzenie literackie "Sztuka rozłąki"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
sztuka rozłąki - grafika przedstawiająca przybory do pisania
Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza wszystkich Uczestników do wzięcia udziału w wydarzeniu literackim pod nazwą "Sztuka rozłąki"


Sztuka rozłąki - grafika przedstawiająca książkę, maszynę do pisania, otwarty zeszyt oraz okulary

 
Refleksje i przemyślenia


 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza wszystkich Uczestników do wzięcia udziału w dokumentowaniu przeżyć związanych z epidemią i wynikających z niej ograniczeń. Zachęcamy do spisywania swoich przeżyć, myśli i odczuć w dowolnej formie literackiej, a następnie dzielenia się swoimi zapiskami. 

Regulamin wydarzenia  „Sztuka rozłąki”
 
1. Organizatorem wydarzenia „Sztuka rozłąki” jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20; tel. 44 649 29 03; mail : sds@sdspiotrkow.pl.

2. Wydarzenie kierowane jest do Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Wydarzenie polega na pisemnym dokumentowaniu przez Uczestnika swoich przemyśleń, odczuć spostrzeżeń związanych z trudnym czasem epidemii i wynikających z niej ograniczeń.

4. Prace mogą zostać spisane w dowolnej formie literackiej.

5. Nie obowiązuje limit przesyłanych prac.

6. Prace można dostarczać osobiście do placówki ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim lub drogą mailową na adres sds@sds.piotrkow.pl  do 15.12.2020 roku.

7. Zgłaszane prace powinny być napisane na komputerze lub pismem drukowanym.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przepisania odręcznych prac na komputerze, jeśli będzie ona zamieszczana na stronie internetowej.

9 .Do pracy należy dołączyć dane osobowe (imię i nazwisko) Uczestnika wydarzenia.

10. Dla wszystkich Uczestników wydarzenia przewidziane są upominki..

11. Termin przekazania upominku będzie uzgodniony drogą telefoniczną po zakończeniu wydarzenia.

12. Wymagany jest osobisty odbiór upominku.

13. Ze względu na osobisty charakter utworów na stronie internetowej zostaną zamieszczone jedynie te prace, których autorzy wyrażą na to zgodę.

14. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu

15. Regulamin wydarzenia „Sztuka rozłąki” znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie placówki ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim. 
powrót