Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs: "Wielkanocne pisanki, malowanki"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Konkurs wielkanocny
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Wielkanocnym!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
oraz
Rada Osiedla Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim
serdecznie zapraszają
  Uczestników terapii ŚRODOWISKOWEGO DOMU do wzięcia udziału
 w konkursie plastycznym

 

„WIELKANOCNE PISANKI, MALOWANKI”


Zdjęcie przedstawia dekorację Wielkanocną w formie pisanek umieszczonych w metalowej miseczce postawionej na materialne plecionym z naturalnego sznurka. Dekoracja znajduje się na szarym tle przypominającym wzór surowych desek

Zachęcamy wszystkich Uczestników do wykonania kartki świątecznej lub pisanki dowolną techniką plastyczną. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody. Wybrane prace będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów.
Termin nadsyłania prac - do 29.03.2021 r.


Regulamin konkursu:
 
 1. Organizatorami konkursu „Wielkanocne pisanki, malowanki” są Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Radą Osiedla Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu dowolną techniką plastyczną kartki wielkanocnej lub pisanki.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.
 4. Materiały potrzebne do wykonania pracy zapewniają organizatorzy i mogą one być pobrane w placówce ŚDS po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z terapeutą,
 5.  Każdy Uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 6.  Prace należy składać do 29. marca 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim lub mailowo na adres sds@sds.piotrkow.pl.
 7.  Do pracy należy dołączyć dane osobowe (imię i nazwisko) Uczestnika konkursu.
 8.  Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: indywidualne potraktowanie tematu konkursu, oryginalność użytych technik oraz staranność wykonania.
 9.   Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Zespół Wspierająco-Aktywizujący ŚDS.
 10.  Wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów konkursu.
 11. Dla uczestników konkursu przewidziane są upominki. Osoby, prace których zdobędą wyróżnienie, otrzymają  nagrody.
 12.  Fundatorami upominków i nagród jest Rada Osiedla Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.
 13. Wyniki zostaną przekazane telefonicznie Uczestnikom konkursu.
 14.  Przekazanie upominków oraz nagród za wyróżnione prace zostanie wcześniej umówione telefonicznie z osobami biorącymi udział w konkursie.
 15.  Wymagany jest osobisty odbiór upominków i nagród.
 16. Ogłoszenie wyników odbędzie się 01 kwietnia 2021 roku.
 17.  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu „Wielkanocne pisanki, malowanki” zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18.  Regulamin konkursu „Wielkanocne pisanki, malowanki” znajduje się na stronach internetowych Organizatorów oraz w siedzibach placówek.
   
powrót