Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs "Kolory Jesieni"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
grafika kolory jesieni przedstawiająca jesienne liście
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zaprasza wszystkich Uczestników do wzięcia udziału
w konkursie zatytułowanym "Kolory Jesieni"

 






Kolory jesieni

Konkurs dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

 


Prace wykonane dowolną techniką plastyczną lub fotograficzną prosimy nadsyłać na adres mailowy:


sds@sds.piotrkow.pl 

lub dostarczać osobiście
do Środowiskowego Domu Samopomocy do 30.11.2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.12.2020 roku.

 




Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „Kolory Jesieni”.
1.Organizatorem konkursu „Kolory Jesieni” jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej lub fotograficznej zgodnej z tematem konkursu.
3. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Prace mogą być wykonane:
  • dowolną techniką plastyczną. Materiały potrzebne do wykonania pracy mogą być pobrane w placówce ŚDS po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z terapeutą,
  • dowolną techniką fotograficzną.
5. Każdy Uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.
6. Prace należy składać do 30 listopada 2020 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim lub mailowo na adres sds@sds.piotrkow.pl.
7. Do pracy należy dołączyć dane osobowe (imię i nazwisko) Uczestnika konkursu.
8.  Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: indywidualne potraktowanie tematu konkursu, oryginalność użytych technik oraz staranność wykonania.
9.  Oceny prac dokona Zespół Wspierająco-Aktywizujący ŚDS.
10. Wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu.
11. Dla wszystkich Uczestników konkursu przewidziane są upominki. Osoby, które zdobędą wyróżnienie otrzymają dodatkową nagrodę.
12. Wyniki zostaną przekazane telefonicznie uczestnikom konkursu.
13. Przekazanie upominków oraz nagród za wyróżnione prace zostanie wcześniej umówione telefonicznie z osobą biorącą udział w konkursie.
14. . Wymagany jest osobisty odbiór upominków i nagród ze względu na konieczność potwierdzenia odbioru.
15. Ogłoszenie wyników odbędzie się 02 grudnia 2020 roku.
16. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu „ Kolory Jesieni" zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17. Regulamin konkursu „Kolory Jesieni” znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie placówki.

 
powrót