Środowiskowy Dom Samopomocy
w Piotrkowie Trybunalskim

Bożonarodzeniowy Łańcuch Życzeń

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Zdjęcie przedstawiające ozdoby świąteczne
Zapraszamy naszych uczestników do wzięcia udziału w wydarzeniu świątecznym
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
serdecznie zaprasza  wszystkich Uczestników do wzięcia udziału
 w wydarzeniu świątecznym zatytułowanym:


Bożonarodzeniowy łańcuch życzeń
 Zachęcamy wszystkich Uczestników do wykonania kartki świątecznej i dzielenia się serdecznymi życzeniami w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Wybrane prace będą publikowane na naszej stronie internetowej.  


Termin nadsyłania prac — 15.12.2020

 
Regulamin wydarzenia:
 „Bożonarodzeniowy łańcuch życzeń”.

1. Organizatorem wydarzenia „Bożonarodzeniowy łańcuch życzeń” jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20; tel. 44 649 29 03; mail : sds@sdspiotrkow.pl.

2. Wydarzenie kierowane jest do Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.

3..Wydarzenie polega na wykonaniu przez Uczestników kartek świątecznych dowolną techniką plastyczną oraz zamieszczeniu na niej okolicznościowych życzeń.

4. Materiały potrzebne do wykonania pracy mogą być pobrane w placówce ŚDS po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z terapeutą,

5. Nie obowiązuje limit przesyłanych prac.

6. Prace można dostarczać osobiście do placówki ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim lub drogą mailową na adres sds@sds.piotrkow.pl  do 15.12.2020 roku.

7 .Do pracy należy dołączyć dane osobowe (imię i nazwisko) Uczestnika wydarzenia.

8. Wybrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora wydarzenia.

9. Dla wszystkich Uczestników wydarzenia przewidziane są upominki.

10. Termin przekazania upominku będzie uzgodniony drogą telefoniczną po zakończeniu wydarzenia.

11. Wymagany jest osobisty odbiór upominku.

12. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy wydarzenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia wydarzenia „Bożonarodzeniowy łańcuch życzeń” zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Regulamin wydarzenia „Bożonarodzeniowy łańcuch życzeń” znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie placówki ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim.(Zdjęcia stanowiące załącznik do artykułu: 1. Zdjęcie przedstawiające dekoracje świąteczne, 2. Zdjęcie - baner z tytułem wydarzenia w otoczeniu ozdób świątecznych).
powrót